vighné németh ildikó.jpg

Bárány Brigitta

Intézményvezető helyettes

+36 63 364-831

forraym@szegvar.hu

Intézményvezető

+36 63 364-831

fmaltisk@szegvar.hu

Vighné Németh Ildikó

Beliczay Krisztina

Szakvizsgázott fejlesztő pedagógus

Bereczkiné Buza Anett

Tanító

tanító

műveltségi terület: népművelés, mentálhigiénés szakember

Borbás Gabriella

Gyógypedagógus

Bozó Tiborné

Takarító

Bárány Brigitta

Intézményvezető helyettes

Intézményvezető helyettes

tanító

Dr. Bárány Sándor Ferencné

Gyógypedagógus

Gémesné Érdi Erika

Pedagógiai asszisztens

Halász Ottóné

Tanító

tanító

fejlesztő pedagógus

műveltségi terület: technika

szakvizsgázott pedagógus

Hegedűsné Ternai Ágnes

Tanító

tanító

műveltségi terület: ember és társadalom szakkolégium

Jeneiné Lucz Mária

Tanár

rajz szakos tanár, napközis nevelő

tanító

műveltségi terület: könyvtár-rajz szakos tanár

Katona-Kiss Zoltán

Karbantartó

Laskovicsné Ágoston Sarolta

Tanító

tanító

műveltségi terület: környezetismeret

Lukács Istvánné

Tanító

tanító

műveltségi terület: könyvtár-ének, kultúrális menedzser

Lévainé Szarka Rita

Takarító

Magyar Nóra

Tanár

táncpedagógus,

történelem szakos tanár

Molnárné Kovács Petronella

Könyvtáros

Németh Tamás

Tanár

könyvtáros,

okleveles történelemtanár – könyvtárpedagógia tanár

Némethné Katona-Kiss Dóra

Iskolatitkár

Oroszné Kosztolányi Éva

Tanár

földrajz-angol szakos tanár

Papné Benkő Mónika

Tanító

tanító

műveltségi terület: ember és társadalom

Pólyáné Téli Éva

Tanár

testnevelő

Rozgonyi Zoltán

Tanár

okleveles kémia-matematika szakos tanár

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

Rozgonyiné Szabó Mária

Tanár

orosz-angol-magyar szakos tanár

Sipos Mariann

Gyógytestnevelő

Szabó Ferenc

Rendszergazda

Szatmári Józsefné

Takarító

Szász Gábor Lajosné

Takarító

Széllné Szabó Ágnes

Tanár

okleveles magyar nyelv és irodalom szakos tanát

Sápi Attila

Tanár

matematika-fizika, technika szakos tanár

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

Tompa-Tóth Adrienn

Gyógypedagógus

Tóthné Nóbik Marianna Ildikó

Tanár

informatika, számítástechnika szakos tanár

tanító

műveltségi terület: okleveles minőségfejlesztés tanár

Vajdáné Balogh Ida Katalin

Tanár

okleveles ének-zene szakos tanár

Vass Tibor

Tanár

testnevelő

Vassné Lucz Klára

Tanító

tanító,

műveltségi terület: anyanyelv,

francia szakos tanár

Vigh Nóra

Tanár

okleveles matematika és angol szakos tanár

Vighné Németh Ildikó

Intézményvezető

Intézményvezető

biológia-kémia-környezetvédelem szakos tanár

szakvizsgázott pedagógus,

közoktatási vezető